Marco Albarello – Testimonial EPIC Ski Tour Trofeo FIOU 2020 und Olympiasieger!